ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน เราจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บและการรวมข้อมูลช่วยให้ค้นหาและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น การรวบรวมข้อมูลนี้เรียกว่าฐานข้อมูล ช่วยหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ซ้ำกันที่เกิดขึ้น สิ่งนี้จะขจัดความขัดแย้งของข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการกำหนดมาตรฐาน เป็นต้นซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการจัดการข้อมูลได้ง่าย และมีตัวเลือกซอฟต์แวร์มากมาย เน้นให้ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ข้อมูลได้ ช่วยในการเก็บถาวร ดู เรียกใช้ เพิ่ม ลบ จัดระเบียบ และรายงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลภายใต้การดำเนินการในซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูล มันเป็นปัญหาทางเทคนิคภายในที่ซับซ้อน ผู้ใช้ฐานข้อมูลทั่วไปไม่จำเป็นต้องเข้าใจสิ่งนี้ เนื่องจากซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูลจะเข้าใจ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลยังสามารถควบคุมความแม่นยำของข้อมูลในฐานข้อมูลได้อีกด้วย ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลต้องเป็นไปตามกฎความถูกต้องบางประการ ตัวอย่างเช่น กำหนดให้พนักงานแต่ละคนในบริษัทสามารถทำงานในแผนกเดียวเท่านั้น พนักงานไม่สามารถมีชื่อปรากฏในหลายแผนกได้ หรืออายุพนักงานไม่เกิน 100 ปี นอกจากนี้ ความถูกต้องของข้อมูลยังรวมถึงการที่ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกัน เช่น วันเกิดของพนักงานที่ปรากฏในที่ต่างๆ คำสั่งที่ต้องบันทึกขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูล สามารถเลือกได้จากเมนูรายการคำสั่ง อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งกฎเพื่อควบคุมการทำงาน เมื่อกำหนดกฎเกณฑ์แล้วซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลจะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของผู้ใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมีหลายโปรแกรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ใช้งานง่ายและผู้ใช้คนเดียว เน้นการใช้งานใน หรือลิงค์กลุ่มและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่รู้จักกันดี เช่น Access, Oracle, Informix, MySQL สล็อต เครดิต ฟรี 39 บาท

ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ที่นิยมใช้

ประเภทของคำสั่งของภาษา SQL

SQL เป็นภาษาที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระดับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจนถึงระดับเมนเฟรม ประเภทคำสั่งใน SQL (การแบ่งย่อย sql) แบ่งออกเป็นสามประเภท: สล็อตเครดิตฟรี300

  1. ภาษาคำจำกัดความของข้อมูล (DDL) ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูล รวมถึงคอลัมน์ แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใดบ้าง ได้แก่ การเพิ่มคอลัมน์ดัชนี การกำหนดมุมมองของผู้ใช้และตารางเสมือน และอื่นๆ
  2. ภาษาการจัดการข้อมูล (DML) มีคำแนะนำที่ใช้ในการดึงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่มหรือลบข้อมูล เป็นต้น
  3. ภาษาควบคุม (Data Control Language: DCL): มีคำแนะนำที่ใช้ในการควบคุมการทำงานพร้อมกันและป้องกันเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูลในเวลาเดียวกัน คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลโดยให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น

หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล

  1. แก้ไขคำสั่งในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลสามารถเข้าใจได้
  2. โปรดทำตามคำแนะนำที่แปลแล้ว เพื่อให้ฐานข้อมูลทำงาน เช่น execute (get) save (update) delete (ลบ) เพิ่มข้อมูล (append)
  3. ป้องกันความเสียหายของข้อมูลในฐานข้อมูล ตรวจสอบคำสั่งปฏิบัติการ คำสั่งใดใช้ไม่ได้
  4. ตรวจสอบเสมอว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณถูกต้อง
  5. เก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในฐานข้อมูลในพจนานุกรมข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลมักเรียกว่าข้อมูลเมตาซึ่งหมายถึง “ข้อมูล”
  6. ควบคุมฐานข้อมูลของคุณให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  7. ตีความสถานะของฐานข้อมูลเพื่อควบคุมสถานะของอิมเมจคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

บทความที่น่าสนใจ