ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน การใช้แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ภายในองค์กรสามารถรับได้จากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยหน่วยงานภายในของหน่วยงานหรือซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์สำนักงานต่างๆ เช่น โปรแกรมสร้างเอกสาร ซอฟต์แวร์สเปรดชีต ซอฟต์แวร์นำเสนอ เป็นต้น นิยมใช้ในองค์กร ธุรกิจ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ตัวอย่างของซอฟต์แวร์สำนักงาน ได้แก่ Microsoft Office และ Open Office โปรแกรม Microsoft Office เช่น (โปรแกรมภาษาไทยคือ Starfish Office และ Marine Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดย Microsoft เป็นโปรแกรมที่ครองตลาดในปัจจุบัน แพ็คเกจโปรแกรมนี้เป็นแพ็คเกจโปรแกรมลิขสิทธิ์ เรากำลังพัฒนาหลายเวอร์ชันและแต่ละเวอร์ชันมีแพ็คเกจหลายแบบที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กรของคุณ สล็อตเครดิตฟรี300

สำนักงานมีอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด แฟ้ม และตู้เก็บเอกสาร เครื่องคิดเลข โปสเตอร์ ปากกาสี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกสำนักงานควรมี แต่การทำงานกับอุปกรณ์เหล่านี้ยังคงซับซ้อน เช่น การสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้น เพื่อให้แน่ใจ ให้บวกและลบตัวเลขเดิมสองสามครั้ง ประหยัดพื้นที่ด้วยการจัดเก็บเอกสารในตู้ต่างๆ หรือถ้าภาพไม่สวย คุณจะต้องวาดใหม่บนโปสเตอร์ ฯลฯ ปัญหานี้สามารถบรรเทาได้หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการทำงานของคุณ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีด ปากกาสีใช้สร้างเครื่องคิดเลขตู้เก็บเอกสารและแผ่นโปสเตอร์ เครื่องมือนี้เรียกว่าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อบอกคอมพิวเตอร์ว่าต้องทำอะไร “ซอฟต์แวร์พื้นฐาน” ประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับงานต่างๆ เช่น การประมวลผลคำ โปรแกรมสเปรดชีตการจัดการข้อมูล โปรแกรมการส่งข้อมูล ฯลฯ

  1. ตัวจัดการเอกสาร (Microsoft Word): หรือที่เรียกว่าโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารและจัดรูปแบบเอกสารต่างๆ แทรกรูปภาพลงในเอกสาร
  2. โปรแกรมสเปรดชีต (Microsoft Excel): โปรแกรมที่ใช้สร้างตาราง (สเปรดชีต) การทำบัญชี การแสดงกราฟพร้อมฟังก์ชันการคำนวณตัวเลข
  3. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Microsoft Access): โปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล พิมพ์รายงาน สร้างเว็บไซต์และรับส่งข้อมูล สล็อต เครดิต ฟรี 39 บาท
  4. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint) ใช้สำหรับเตรียมเอกสาร แผ่นใส สไลด์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดข้อมูล (การนำเสนอ) หรือผลงาน
  5. ตัวสร้างฟอร์ม (Microsoft Infopath): ใช้ในการออกแบบและสร้างฟอร์มเพื่อกรอก คุณสมบัติมากมายให้เลือก ประกอบด้วยคุณลักษณะสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ฟังก์ชันการตรวจสอบและการจัดรูปแบบ
  6. โปรแกรมออกแบบ (Microsoft Visio): ใช้ในการออกแบบและสร้างไดอะแกรมประเภทต่างๆ ที่เรียกว่าไดอะแกรม เช่น แผนภูมิเวิร์กโฟลว์ โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ แผนผังอาคาร แผนภาพฐานข้อมูล แบบก่อสร้าง แผนภาพไฟฟ้า และแผนภาพเครือข่าย

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ปัญหาเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

วิธีการสื่อสารข้อมูลที่พบมากที่สุดคือห้องเรียน ในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา สื่อการสอนสำหรับครูได้แก่ กระดานดำ ชอล์ก และกระดาษ ตกแต่งด้วยภาพวาดที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม ในชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้แทนกระดานดำ ไวท์บอร์ดหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไวท์บอร์ดคือไวท์บอร์ดที่คุณเขียนโดยใช้ปากกาหมึกสีแทนชอล์ก อืดอาดการส่งข้อมูลภายในบริษัท เช่น คำอธิบายในการประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละแผนก ตัวแทนฝ่ายขายแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การบรรยายต่างๆ ฯลฯ วิธีการทั่วไปในการนำเสนอข้อมูลเพียงใช้เครื่องฉายภาพเหนือศีรษะหรือเครื่องฉายสไลด์ มุมมองของฟิล์มสไลด์ นอกจากนี้ ฟิล์มสไลด์ทั้งหมดต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก และหากเอกสารพร้อมแต่เกิดข้อผิดพลาด คุณต้องเริ่มใหม่และเสียเวลา ดังนั้นจึงไม่มีการพัฒนารูปแบบหรือวิธีการใหม่ในการส่งข้อมูลโดยการแนะนำคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูล

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมในการถ่ายทอดข้อมูลหรือจะเรียกกันทั่วไปว่า โปรแกรมการนำเสนอกราฟิก (ร้อยละกราฟิก) การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมนี้สามารถทำได้สองวิธี คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์เพื่อแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ หรือคุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฉายภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรง ใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการแสดงข้อมูลทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องสร้างสไลด์สำหรับการนำเสนอ ช่วยให้คุณควบคุมลำดับการแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการของคุณ สร้างเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ฟังและเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้พูด

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร

ในอดีตเครื่องพิมพ์ดีดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารในองค์กร ใครก็ตามที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีดย่อมทราบปัญหาและข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี หากคุณพิมพ์ผิดในเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด คุณต้องเริ่มพิมพ์จากบรรทัดแรกซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกว่าคุณจะได้เอกสารที่ถูกต้องหรือใช้น้ำยาแก้ไขเพื่อทารอยเปื้อนแม้กระทั่งการพิมพ์ผิดเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ เอกสารที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดยังดูง่ายอีกด้วย อักขระที่พิมพ์ทั้งหมดมีขนาด สี และรูปแบบเดียวกัน เมื่อพิมพ์แต่ละย่อหน้า พนักงานพิมพ์ดีดควรจัดแนวบรรทัดให้ตรงกับย่อหน้านั้น ดังนั้นเอกสารที่ได้จึงไม่สอดคล้องกัน การทำโต๊ะด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเป็นเรื่องยาก

นอกจากนี้ เมื่อสร้างเอกสารที่มีข้อความทับซ้อนกันหลายข้อความ เช่น จดหมายเวียน จะต้องแก้ไขชื่อผู้รับทีละชื่อ ซึ่งใช้เวลานานมาก จากตัวอย่างข้างต้น คุณจะเห็นว่าการใช้เครื่องพิมพ์เอกสารไม่เหมาะสมสำหรับปริมาณงานเอกสารในปัจจุบันอีกต่อไป โปรแกรมประมวลผลคำหรือที่เรียกว่าโปรแกรมประมวลผลคำเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้ดีเหมือนกับเครื่องมือการเขียนการจดบันทึก คุณสามารถแฟกซ์ใบปะหน้าและแบบฟอร์ม และสร้างวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ โปรแกรมนี้จะลบรายการที่ซ้ำกัน พิมพ์ซ้ำ และจัดระเบียบเอกสารของคุณอย่างดี สล็อตเครดิตฟรีกดรับเอง

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

มีเอกสารกระดาษมากมายในสำนักงาน เอกสารบางส่วนถูกเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร บางคนอยู่บนโต๊ะ หากคุณต้องการค้นหาเอกสารแต่เอกสารไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การค้นหาเอกสารที่คุณต้องการจะใช้เวลานาน อีกทั้งจำนวนตู้เก็บเอกสารก็เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากจำนวนเอกสารที่ต้องจัดเก็บเพิ่มขึ้นและการขาดแคลนตู้เก็บเอกสาร โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายบนคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่โปรแกรมสามารถใช้ได้ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บและประหยัดเวลาในการค้นหา ทันที ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน

บทความที่น่าสนใจ