หากใครยังจำฟีเจอร์ของ Clubhouse ซึ่งคล้ายกับโปรแกรม Instagram ได้จะมีการเพิ่มไมโครโฟนและกล้องเพื่อปิดเสียงระหว่าง Live ทำให้ได้รับประสบการณ์เสียงสดที่เหมือน Clubhouse มากขึ้นโดยเปิดใช้งานทั้ง iOS และ Android
ผู้ใช้ต้องผลักฟังก์ชันการทำงานของคุณสมบัตินั้นไม่ว่าจะปิดไมโครโฟนหรือกล้อง แต่ Live Host ใน Instagram หรือโฮสต์ไม่สามารถควบคุมผู้ใช้ได้ นอกจากนี้อินสตาแกรมระบุว่ากำลังดำเนินการกับประเภทนี้ ความสามารถ. ออกมาให้ได้ใช้กันในอนาคต